steun ons en word Vriend van Dapper

Word vriend

Word Vriend met een hoofdletter!

De huidige tendens van toenemende financiële zelfredzaamheid dwingt Dapper tot creativiteit in het ontdekken van nieuwe geldbronnen.

Welnu: Wij zijn op zoek naar sympathisanten die Dapper financieel willen ondersteunen. Met geringe bijdragen kunnen we ons staande houden om mooie eigenzinnigheden te blijven maken, nu en in de toekomst.

Wilt u met een gift Dapper een warm hart toedragen?
Dan kunt u dit doen door een donatie over te maken op NL29INGB0007778413 t.n.v. Stichting Toneelgroep Dapper te Arnhem onder vermelding van ‘DONATIE 2020’. Elke gift is welkom!
Alvast dank, wij zullen uw steun duurzaam inzetten.