foto van publiek

Dapper

engels

'Theater wordt een belevenis als het via de open mond in het hart van de toeschouwer kruipt'

Dapper produceert sinds 1993 eigen voorstellingen. De veelal beeldende performances worden uitgevoerd op bijzondere locaties, festivals, feesten en partijen of gewoon op straat; dicht op en kruipend onder de huid van het verraste publiek.

Versmelting van diverse kunstvormen met toepassing van vernuftige moderne en klassieke technieken leveren spannende visuele spektakeltjes op. Soms micro, soms grotesk. Altijd ambachtelijk; elke spijker, elke muzieknoot is tot in detail functioneel. Soms schoon, soms rauw. Het een versterkt het ander.

Grote en kleine thema’s worden met humor en ernst (in vorm en inhoud) gevat in eigenzinnige ‘sprookjes’. Goed en kwaad, abstractie en herkenning gaan hand in hand in een surrealistisch en romantisch beeldverhaal. Telkens staat het motto voorop dat experimenteel theater een wonderbaarlijke en tegelijkertijd toegankelijke belevenis dient te zijn. Confronterend en toch verstrooiend. Voor iedereen!

Met ongewone voorstellingen wil Dapper aantonen dat het enthousiasme bij het publiek voor het onbekende zal leiden tot dezelfde blijdschap als waarmee het gemaakt is. Dat is dapper.

Dapper speelde in mysterieuze sloopgebouwen en dampende bungalowtenten. En nu veelal in de buitenlucht op straat tussen de mensen of intiem in de buik van een kleine vrachtwagen. Op elke locatie liefdevol gemaakte bouwsels met hart voor verbeelding.

Graag ontvang ik de Dappernieuwsbrief!

De harde en zachte kern van Dapper bestaat uit:
Albert Kleinmeijer / Alex Klippel / Gerben van der Woude / Gertjan Kleinmeijer / Huub van der Pluijm / Jet Altenburg / Jelle Andriesse / Jurgen Rooijackers / Koosjan Kleinmeijer / Margo van Asten / Marie-Thérèse Rooijackers / Natasha Beijer / Petra Lettink / René Jansen / Winnie Jolink

Niet genoemd zijn vele vrijwilligers die soms onzichtbaar, maar altijd onmisbaar bijdragen aan de totstandkoming.

panorama afbeelding van werkplaats


Theatre group Dapper

TG Dapper produces since 1993 its own performances. The mostly visual productions are performed on special locations, festivals, celebrations and parties or just on the street; in close presence of the surprised audience.

Fusion of various art forms deliver, with application of ingenious modern and classic techniques, exciting visual experiences. Sometimes small, sometimes large. Always artisan; each nail, every musical note is functional in detail. Sometimes fine, sometimes raw.

Major and minor themes with humour and seriousness, in form and content, contained in quirky 'fairy tales'. Good and evil, abstraction and recognition are combined in a surreal and romantic picture story. A miraculous and at the same time an accessible, experimental experience. Confronting with the unusual and yet amusing. For everyone! 

TG Dapper performed in mysterious old buildings and steaming bungalow tents. Now mostly performed outdoors and in close interaction with a wide variety of people.

All productions are made with love and craftsmanship and always with a heart for beautiful imagination.