steun ons en word Vriend van Dapper

Steun Dapper ook in 2023

Help Dapper met verwonderen.

Ook wij omarmen sympathisanten die onze stichting financieel willen ondersteunen. Met geringe bijdragen kunnen we ons staande houden om mooie eigenzinnigheden te blijven maken, nu en in de toekomst.

Wilt u met een gift Dapper een warm hart toedragen?
Dan kunt u dit doen door een donatie over te maken op:

NL29INGB0007778413 t.n.v. Stichting Toneelgroep Dapper te Arnhem,

onder vermelding van ‘DONATIE 2023’.

Elke gift is welkom!

Alvast dank, wij zullen uw steun creatief en duurzaam inzetten.